Mestre, A. (2001). Miquel Batllori, S. I. Cuadernos De Estudios Del Siglo XVIII, (10-11), 213–216. https://doi.org/10.17811/cesxviii.10-11.2001.213-216