[1]
García Oliva, V. 2023. Lliteratura Infantil y Xuvenil asturiana (LLIX): una perspeutiva de xéneru. Lletres Asturianes. 128 (Mar. 2023), 140–148. DOI:https://doi.org/10.17811/llaa.128.2023.140-148.