[1]
Lamar Prieto, C. 2023. MECA: un proyeutu d’investigación a curtiu plazu nel estranxeru sobre la llingua asturiana y la emigración asturiana a América. Lletres Asturianes. 129 (Oct. 2023), 55–71. DOI:https://doi.org/10.17811/llaa.129.2023.55-71.