García Oliva, V. (2023). Lliteratura Infantil y Xuvenil asturiana (LLIX): una perspeutiva de xéneru. Lletres Asturianes, (128), 140–148. https://doi.org/10.17811/llaa.128.2023.140-148