GARCÍA OLIVA, V. Lliteratura Infantil y Xuvenil asturiana (LLIX): una perspeutiva de xéneru. Lletres Asturianes, [S. l.], n. 128, p. 140–148, 2023. DOI: 10.17811/llaa.128.2023.140-148. Disponível em: https://reunido.uniovi.es/index.php/Lletres/article/view/19337. Acesso em: 21 jun. 2024.