LAMAR PRIETO, C. MECA: un proyeutu d’investigación a curtiu plazu nel estranxeru sobre la llingua asturiana y la emigración asturiana a América. Lletres Asturianes, [S. l.], n. 129, p. 55–71, 2023. DOI: 10.17811/llaa.129.2023.55-71. Disponível em: https://reunido.uniovi.es/index.php/Lletres/article/view/19434. Acesso em: 29 feb. 2024.