García Oliva, Vicente. 2023. “Lliteratura Infantil Y Xuvenil Asturiana (LLIX): Una Perspeutiva De xéneru”. Lletres Asturianes, no. 128 (March):140-48. https://doi.org/10.17811/llaa.128.2023.140-148.