García Oliva, V. (2023) “Lliteratura Infantil y Xuvenil asturiana (LLIX): una perspeutiva de xéneru”, Lletres Asturianes, (128), pp. 140–148. doi: 10.17811/llaa.128.2023.140-148.