[1]
V. García Oliva, “Lliteratura Infantil y Xuvenil asturiana (LLIX): una perspeutiva de xéneru”, LLAA, no. 128, pp. 140–148, Mar. 2023.