García Oliva, V. “Lliteratura Infantil Y Xuvenil Asturiana (LLIX): Una Perspeutiva De xéneru”. Lletres Asturianes, no. 128, Mar. 2023, pp. 140-8, doi:10.17811/llaa.128.2023.140-148.