[1]
F. J. Ayala Gallardo, «Preludio», Prosemas, vol. 5, pp. 9-24, dic. 2020.