[1]
Menéndez Pidal, R. 2012. Dialectos leoneses. Revista de Filoloxía Asturiana. 6, 6-7-8 (feb. 2012).