de Filoloxía Asturiana, S. (2018) «Crónica», Revista de Filoloxía Asturiana, 17(17), pp. 281–285. doi: 10.17811/rfa.17.2017.281-285.