Volver a los detalles del artículu A franxa costeira del xacemento de Salave (Tapia): dos testos antiguos al estao actual Os morteiros mineiros da Ribeiría del Figo
Baxar