The natural dynamics of the population in the Carpathian Mountain Space at the beginning of the 20th century (1901-1910). Case Study: Apuseni Mountains (Romania)
portada Volumen 2020-2. Año XL
PDF (English)

Cómo citar

Lung. (2020). The natural dynamics of the population in the Carpathian Mountain Space at the beginning of the 20th century (1901-1910). Case Study: Apuseni Mountains (Romania). Ería, 40(2), 207–222. https://doi.org/10.17811/er.2.2020.207-222

Resumen

The purpose of the article is to analyze the natural dynamics of the population in the Apuseni Mountains (Carpathian Mountain Space). The study interval is 1901-1910. It uses the statistics of the Austro-Hungarian authorities as in the period 1901-1910, the Apuseni Mountains just like the whole of Transylvania were under dualistic leadership.

El propósito del artículo es analizar la dinámica natural de la población en el espacio montano de los Cárpatos, concretamente en las montañas Apuseni. El intervalo de estudio es 1901-1910. Utiliza las estadísticas de las autoridades austrohúngaras, ya que, en este período, las montañas Apuseni, al igual que todo Transilvania, estaban bajo un liderazgo dualista. 

Le but de l’article est d’analyser la dynamique naturelle de la population dans les montagnes Apuseni (Carpates). La période d’étude est 1901-1910. On utilise les statistiques des autorités austro-hongroises car à cette époque, les montagnes Apuseni tout comme l’ensemble de la Transylvanie étaient sous une direction dualiste.

 

https://doi.org/10.17811/er.2.2020.207-222
PDF (English)

Citas

ARHIVELE NAȚIONALE, Direcția Județeană Alba, Colecția manuscrise.

BETETA AVIO, R. (2018): “La población de la villa de Siles (Jaén) en el siglo XX”, Eria, XXXVIII, pp. 225-244.

BOȚAN, C. N. (2010): “Ţara Moţilor : studiu de geografie regional [Land of the Moți: regional Geography Study]”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Romania.

CERNOVODEANU, P. (1984): “Importanța istoriei mediului înconjurător pentru demografia istorică [The importance of environment history for historical demography]”, Revista de istorie, 5.

CONSTANTIN, V. (2011): “Aşezările din arealele miniere din Munţii Apuseni : studiu de geografie aplicată [Settlements in the Apuseni Mountains mining areas: Applied Geography Study]”, Doctoral thesis, Cluj-Napoca, Romania.

DAVID, N. (2010): “Ţara Zărandului : studiu de geografie regională [Land of the Zărand: regional Geography Study]”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Romania.

DELGADO VIÑAS, C., GIL DE ARRIBA, C. (2008): “Dinámica y desarrollo territorial de la Montaña Cantábrica: el ejemplo de las comarcas cántabras de Campoo y Cabuérniga-Tudanca”, Eria, 75, pp. 53-76.

DELGADO VIÑAS, C. (1995): “El medio ambiente urbano: las deficiencias higiénicas en la transición demográfica de las ciudades españolas (Burgos, 1850-1936)”, Eria, 37, pp. 159-175.

DRĂGAN, M. (2011): “Rezilienţa sistemului regional Munţii Apuseni [The resilience of the regional system Apuseni Mountains]”, Doctoral thesis, Cluj-Napoca, Romania.

ERCHEDI, N-M. (2012): “Ţara Moţilor : studiu de dezvoltare rurală şi de geografie socială [Land of the Moți: rural development and Social Geography Study]”, Doctoral thesis, Cluj-Napoca, Romania.

FERNÁNDEZ SALINAS, V. M. (2001): “Las tendencias demográficas recientes de la población andaluza”, Eria, 54-55, pp. 77-93.

GAZETA TRANSILVANIEI, 1851-1910, Brașov.

HOLOM, E-C. (2009): “Individ, familie, comunitate : comportament demografic, relaţii familiale interetnice şi interconfesionale în satele din trecutul Albei : (1850-1910) [Individual, family, community: demographic behaviour, interethnic and interfaith family relations in the villages of the past of Albei: (1850-1910)]”, Editura Mega, Cluj-Napoca, Romania.

HOSSU, O. (1998): “Holera din 1872-1873 în Transilvania. Atitudini și comportamente în timpul epidemiei [Cholera from 1872-1873 to Transylvania. Attitudes and behaviors during the epidemic]”, în vol. Identitate și alteritate. Studii de imagologie II, Cluj-Napoca.

LAZĂR, C. (2000): “Elemente de demografie [Demographics elements]”, Editura Printeuro, Ploiești.

LIVI BACCI, M. (2003): “Populația în istoria Europei [Population in the history of Europe]”, Editura Polirom, Iași.

LUNG, M-S. (2019): “The evolution of the school population in the Carpathian Mountain Space. Case study: urban and rural environment of Apuseni Mountains (Romania)”, Geograficando, 15(1), e049. https://doi.org/10.24215/2346898Xe049

LUNG, M-S. (2018): “The natural dynamics of the rural population in Apuseni Mountains (2011 CENSUS)”, Revista Română de Geografie Politică, 20, pp. 41-48.

LUNG, M-S., DIACONESCU, L. (2019): “Altitudinal Distribution of Population and Settlements in the Carpathian Mountain Space. Case Study : Romanian Carpathians”, Revista Română de Geografie Politică, 21, pp. 1-17. https://doi.org/10.30892/rrgp.211101-324

LUNG, M-S., GLIGOR, V. (2018): “Demographic changes in the urban space of Apuseni Mountains”, Analele Universității din Oradea, Seria Geografie, 28, pp. 164-173.

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, L, C., DELGADO URRECHO, J, M. (2017): “Envejecimiento y desequilibrios poblacionales en las regiones españolas con desafíos demográficos”, Eria, XXXVII, pp. 21-43.

POP, G. (2000): “Carpații și Subcarpații României [Carpathians and Sub-Carpathians of Romania]”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Romania.

PORUMB-GHIURCO, C-M. (2017): “The population dynamics of Sălaj County between 1869 and 1941”, Acta Mvsei Porolissensis, XXXIX, pp. 157-169.

RETEGAN, S. (1995): “Un flagel de tip medieval în Transilvania: epidemia de holeră din anul 1866 [A medieval Scourel in Transylvania: Cholera epidemic in the year 1866]”, în vol. Sabin Manuilă. Istorie și demografie, Cluj-Napoca.

ROȘCA, D. (2003): “Introducere în sociologia populației și demografie [Introduction to population sociology and demography]”, Editura Fundaţiei "România de Mâine", București.

ROTAR, M. (2005): “Atitudinea în fața morții în Transilvania în secolul al XIX-lea [The attitude before death in Transylvania in the 19th century]”, Doctoral thesis, Cluj-Napoca, Romania.

ROTARIU, T-I., SEMENIUC, M., MEZEI, E. (2005): “Mişcarea naturală a populaţiei între 1901-1910 : Transilvania [Natural movement of population between 1901-1910: Transylvania]”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Romania.

ROTARIU, T-I. (2006): „A doua tranziție demografică- o analiză critică a conceptului [Second demographic transition-a critical analysis of the concept]”, în vol. Populaţia României : trecut, prezent, viitor, Cluj-Napoca.

ROTARIU, T. (2003): “Demografie și sociologia populației. Fenomene demografice [Demography and sociology of the population. Demographic phenomena]”, Editura Polirom, Iași.

ROTARIU, T-I et al. (1999-2006): “Recensământul din 1910, Transilvania [Census of 1910, Transylvania]”, Editura Staff, București, Romania.

SURD, V., CONSTANTIN, V., NICULA, A-S. (2017): “Aşezările din Munţii Apuseni [Settlements in the Apuseni Mountains]”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Romania.

SURD, V., ZOTIC, V., PUIU, V., MOLDOVAN, S. C. (2007): „Riscul demografic în Munții Apuseni [Demographic risk in the Apuseni Mountains]”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

SURD, V. (1982): “Geografia aşezărilor omeneşti din bazinul superior al râului Arieş, cu privire specială asupra sistematizării economico-sociale [Geography of the human settlements in the Upper basin of the Arieş River, with special regard to the economic and social systematization]”, Doctoral thesis, București, Romania.

TREBICI, V., HRISTACHE, I. (1986): “Demografia teritorială a României [Romanian territorial Demography]”, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.